Thursday, November 25, 2010

SH Figuarts Dark Kiva Sample Review

A sample review of the upcoming SH Figuarts Dark Kiva by GA Graphics
Release: 27 Nov 2010, 3465yen

No comments:

Post a Comment